"De zorg voor morgen begint vandaag"

Missie

Aanzij zet zich in voor goede zorg! Wat houdt goede zorg nou precies in? Het leveren van betrokken en goed opgeleid zorgpersoneel is van essentieel belang. Daarnaast zorgt Aanzij en de zorgprofessional ervoor dat men tijdig geschoold is of wordt. Maar bovenal heeft Aanzij warme, liefdevolle en gekwalificeerde zorgprofessionals.

Wij van Aanzij streven naar tevredenheid van de client want daar draait goede zorg om en kan de zorgprofessional doen waar hij/zij echt goed in is, namelijk, zorgen voor de clienten.

Aanzij biedt zorgprofessionals werkbegeleiding en coaching op maat. Op deze manier zorgen we ervoor dat de zorgprofessional het beste uit zichzelf haalt en bent u verzekerd van goede zorg!

Aanzij streeft naar de perfecte match tussen zorgprofessional en opdrachtgever. Voordat wij een zorgprofessional bij een client plaatsen, gaan wij eerst uitgebreid het gesprek aan met beide partijen. Zo weten wij precies wat de wensen en verwachtingen zijn van onze clienten, het draait namelijk om u!

Visie

De vraag naar zorg wordt steeds complexer en van hoog niveau. Clienten moeten van de overheid langer thuis blijven. Dit vraagt veel van onze zorgverleners en de clienten. Wij van Aanzij willen dan ook dat de clienten persoonsgerichte zorg ontvangen, waarbij wordt gekeken naar wat hij/zij nog wel kan en dienst woon-leefsituatie. Zo behoud de client de regie over zijn/haar eigen leven en zijn de zorgverleners degene die hulp en ondersteuning bieden.

Aanzij wil graag de hoog complexe thuiszorg naar een hoger niveau tillen. Onze zorgprofessionals zijn getraind om de beste zorg te leveren, hiervoor worden zij met regelmaat geschoold.

 

Uitgangspunten

Wet-en regelgeving

Aanzij hanteert 5 beginselen die van grote waarden zijn:

  • Gelijkheid
  • Non-discriminatie
  • Transparantie
  • Proportionaliteit
  • Wederzijdse erkenning.